Zapraszam na kursy:

Szkolenia
  • Interpretacja MMPI-2® (14 godzin live)
  • Krótko i na temat: Badania kierowców (8 godzin live)
Bezpłatne webinaria
  • Praktyka oparta na dowodach
  • Od Wiskada do MMPI-3 
  • Statystyka w godzinę (dostępne na YouTube)
EuroPsy
  • Superwizja staży podyplomowych wymaganych do certyfikatu EuroPsy (50 godzin przez 12 miesięcy, bezpłatna analiza suplementu)
  • Standardy kształcenia i profil kompetencyjny psychologa wg EuroPsy (4 godziny)
Informacje i zapisy: kursy@ipsyt.pl
 

Opisy kursów

Interpretacja MMPI-2®


14-godzinny kurs w formie webinaria (live) przygotowujący do samodzielnego stosowania MMPI-2®, oceny wiarygodności, opisu wyników i raportowania (w formule rekomendowanej przez DSM-5®). Kurs kończy się samodzielną analizą przypadku (z informacją zwrotną). Całość kursu prowadzona jest online synchronicznie, tj. w  czasie rzeczywistym (nie wykorzystuję nagrań) lub (na życzenie grupy)  stacjonarnie w sali. Uczestnicy otrzymują materiały i certyfikat.
Kurs przeznaczony dla psychologów


Badania kierowców: krótko i na temat

Webinarium systematyzujące metodykę psychologii
transportu. Omawiamy orzekanie przeciwwskazań poznawczych, osobowościowych i psychomotorycznych w oparciu o wywiad, testy i obserwację. 
Kurs nie umożliwia uzyskania formalnych uprawnień psychologa transportu.
Kurs przeznaczony dla psychologów


Superwizja EuroPsy

Certyfikat EuroPsy działa w 22 krajach Europy, i jest poświadczeniem kompetencji umożliwiających samodzielną praktykę. Wszyscy którzy ukończyli studia psychologiczne i pracują w zawodzie uzyskują go po rocznej pracy z superwizorem.. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy (najbliższy nabór grudzień 2024). 

W czym jeszcze możemy pomóc?

Jeśli masz dodatkowe pytania, albo chcesz zapytać o inny kurs - napisz: