Zapraszam na kursy:

  • Interpretacja MMPI-2®
  • Krótko i na temat: Badania kierowców
  • Czynnik ludzki w lotnictwie
  • Superwizja do certyfikacji EuroPsy
Strefa Studenta
  • Podstawy Statystyki
  • Metodologia Badań Psychologicznych
Bezpłatne webinaria
  • Praktyka oparta na dowodach
  • Od Wiskada do MMPI-3 
  • Statystyka w godzinę (dostępne na YouTube)

Informacje i zapisy: kursy@ipsyt.pl
 

Opisy kursów

Interpretacja MMPI-2®


16-godzinny kurs w formie webinaria (live) przygotowujący do samodzielnego stosowania MMPI-2®, oceny wiarygodności, opisu wyników i raportowania (w formule rekomendowanej przez DSM-5®). Kurs kończy się samodzielną analizą przypadku (z informacją zwrotną)
Kurs przeznaczony dla psychologów


Badania kierowców: krótko i na temat

Webinarium systematyzujące metodykę psychologii
transportu. Omawiamy orzekanie przeciwwskazań poznawczych, osobowościowych i psychomotorycznych w oparciu o wywiad, testy i obserwację. 
Kurs nie umożliwia uzyskania formalnych uprawnień psychologa transportu.
Kurs przeznaczony dla psychologów


Superwizja EuroPsy

Certyfikat EuroPsy działa w 22 krajach Europy, i jest poświadczeniem kompetencji umożliwiających samodzielną praktykę. Wszyscy którzy ukończyli studia psychologiczne i pracują w zawodzie uzyskują go po rocznej pracy z superwizorem.. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy.

Strefa Studenta

Kompletne kursy akademickie.Szkolenia są bezpłatne dla Studentów UW i UMK

Podstawy statystyki (16 godzin)

Syntetyczny akademicki kurs podstawowych zagadnień statystycznych. Obejmuje elementy rachunku prawdopodobieństwa, opis i wnioskowanie statystyczne, analizę wariancji i regresji, metody nieparametryczne oraz zagadnienia etyczne, tzw. wątpliwe praktyki badawcze (QRP)


Metodologia Badań Psychologicznych

Akademicki kurs podstaw metodologii badań, zaprojektowany według standardów najlepszych polskich uniwersytetów. Obejmuje podstawy filozofii nauki, projektowanie badań, zagadnienia pomiaru psychologicznego, eksperymenty i badania eksperymentalne, a także etykę badań naukowych.

W czym jeszcze możemy pomóc?

Jeśli masz dodatkowe pytania, albo chcesz zapytać o inny kurs - napisz: