O mnie i o firmie

Jestem psychologiem, prowadzącym działalność naukową i dydaktyczną (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) oraz praktyczną (szkolenia i diagnostyka psychologiczna). Współpracowałem z Uniwersytetem Warszawskim (wykładałem metodologię, statystykę oraz psychologię pracy), Akademią Leona Koźmińskiego, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, Uczelnią Łazarskiego, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Adama Mickiewicza, jak również Urzędem Lotnictwa Cywilnego, PLL LOT, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej, Dowództwem Wojsk Powietrznych, PKP i Komendą Główną Policji.

Przez ponad 20 lat w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej prowadziłem badania komisyjne pilotów i żołnierzy (także związane z wyjazdami na misje), kierowców i medycyny pracy oraz konsultacje kliniczne dla Kliniki Psychoneurologicznej.

 Współtworzyłem systemy diagnostyczne Test2Drive i Multiselect-R. 

Aktualnie posiadane uprawnienia to:
- certyfikat psychologa lotniczego EAAP oraz rekomendacja PTP w tym zakresie,
- uprawnienia do badań psychologicznych kierowców (wpis Mazowiecki UM),
- uprawnienia do badań osób starających się i posiadających pozwolenie na broń (Rejestr Komendy Stołecznej Policji).
- Certyfikat EuroPsy (uprawnienia superwizorskie)
- Certyfikat użytkownika testów w środowisku pracy i organizacji 
Należę do towarzystw naukowych:
- Polskie Towarzystwo Psychologiczne
- European Association for Aviation Psychology
- European Association for Work and Organizational Psychology
- International Test Commission
-Stowarzyszenie Psychologów Transportu w Polsce

Misją firmy IPSYT.PL jest wprowadzanie naukowo zweryfikowanych metod do diagnostyki psychologicznej, oraz dostarczanie wiedzy fachowej psychologom i studentom.

Adam Tarnowski

prev next