Badania psychologiczne w lotnictwie

Według nowych (styczeń 2019) zasad ULC, pierwsze badanie na klasę I powinno być połączone z oceną psychologiczną. Badania wykonują centra medycyny lotniczej. Metodyka badań nie została dotąd jednoznacznie wskazana.